Exploring BeagleBone : tools and techniques for building with embedded Linux
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Derek Molloy, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781118935125

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapoli, IN :John Wiley & Sons, 2015,

Mô tả vật lý: electronic text.

Ngôn ngữ:


Linux.-- BeagleBone (Computer)-- Operating systems (Computers)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.165


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH