Thiết kế hệ thống cảnh báo tài xế ngủ gật trên ô tô – Thi công, lắp đặt và thực nghiệm hệ thống

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cao Gia Bảo, Nguyễn Kế Thức, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Nhanh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.276 Safety accessories

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2021

Mô tả vật lý: 89tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 221231

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH