Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lâm Mai Long, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047355341

Ký hiệu phân loại: 629.231 Analysis and design

Thông tin xuất bản: TP. HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2017,

Mô tả vật lý: 116tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Ô tô -- Động lực học

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH