Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lâm Mai Long

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047355341

Ký hiệu phân loại: 629.231 Analysis and design

Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2017

Mô tả vật lý: 116tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 221406

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH