Sổ tay hàng hải = Masters' & deck officers' handbook. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tiếu Văn Kinh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 387.5 *Ocean transportation (Marine transportation)

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải, 2010

Mô tả vật lý: 1033tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 221418

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH