Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính tại xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2021,

Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Cuốn này đang trưng bày tại:
trưng bày Thư viện AB
Dãy kệ:Kệ -Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH