Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  9786047029709

Ký hiệu phân loại: 915.97 Geography of and travel in Asia

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa dân tộc, 2020,

Mô tả vật lý: 347tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Di tích lịch sử -- Việt Nam; Lễ hội dân gian -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 915.970


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH