Giáo trình nhập môn xã hội học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786047362257

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: TP. HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018,

Mô tả vật lý: 159tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Tóm tắt

Xã hội học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH