Giáo trình thiết kế và sản xuất bao bì

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Lại Giang, Trần Thanh Hà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 688.8 Packaging technology

Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013

Mô tả vật lý: 316tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 221782

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH