Từ điển chủ điểm Hán - Việt hiện đại

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Giáp Văn Cường., Lê Huy Thìn., Phạm Thanh Hằng., Trương Văn Giới.

Ngôn ngữ: chi ; vie

Ký hiệu phân loại: 495.1395922 Chinese

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội 2019

Mô tả vật lý: 639tr. ; , 20cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 221864

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Sai Gon Campus
5A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.139
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH