Từ điển chủ điểm Hán - Việt hiện đại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 495.1395922 Chinese

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội 2019, Tái bản lần thứ 2

Mô tả vật lý: 639tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Trung Quốc -- Từ điển ; Tiếng Việt.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
5A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 495.139


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH