Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam :
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 395.52095195 Etiquette by situations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020,

Mô tả vật lý: 225 tr ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Doanh nhân -- Hàn Quốc; Văn hóa doanh nghiệp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 395.520


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH