Hệ thống điện - điện tử trên ô tô đời mới : phần cơ bản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Quang Huy, Trần Quý Hữu., Vy Thị Thanh Hường.

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên, 2021

Mô tả vật lý: 423tr ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 221880

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
23A
Sai Gon Campus
8I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.254
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH