Từ điển Hoa - Việt : Thông dụng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Khổng Đức., Long Cương.

Ngôn ngữ: chi ; vie

Ký hiệu phân loại: 495.1395922 Chinese

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2016

Mô tả vật lý: 694tr ; , 16cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 221885

Cuốn này đang trưng bày tại:
1E
Dãy kệ:Kệ - Sai Gon Campus
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH