Từ điển Hán Việt - Việt Hán hiện đại

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới

Ngôn ngữ: chi ; vie

Ký hiệu phân loại: 495.1395922 Chinese

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội Khoa Học xã Hội, 2015

Mô tả vật lý: 1512tr. ; , 20cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 221895

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Sai Gon Campus
5A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.139


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH