Từ điển Hán Việt - Việt Hán hiện đại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 495.1395922 Chinese

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội Khoa Học xã Hội, 2015,

Mô tả vật lý: 1512tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Trung Quốc -- Từ điển ; Tiếng Việt; Tiếng Trung Quốc -- Từ điển ; Tiếng Việt

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
5A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 495.139


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH