Tâm lý học nhân cách thuật đọc tâm lý đối phương qua nhận định tính cách = Surrounded by idiots : the four types of human behavior and how to effectively communicate with each in business (and in life)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động, 2021,

Mô tả vật lý: 407tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


1. Giao tiếp
  - Khía cạnh tâm lý; Tâm lý học-1. Giao tiếp
  - Khía cạnh tâm lý
2. Tâm lý học-
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4D
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 302.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH