Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Hoàng Long

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6045735688

Ký hiệu phân loại: 327.52051 International relations

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017

Mô tả vật lý: 239tr. ; , 21m

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 221951

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6B
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 327.520
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH