Nhà ngoại giao kể chuyện
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Anh Tuấn, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045748954

Ký hiệu phân loại: 327.2092 Diplomacy

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019,

Mô tả vật lý: 267tr. ; , 21cm.

Ngôn ngữ:


Nhà ngoại giao -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6B
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 327.209


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH