Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam : sách chuyên khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Cao Vũ Minh, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045769379

Ký hiệu phân loại: 342.068 Officials and employees

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021,

Mô tả vật lý: 170tr. ; , 21cm.

Ngôn ngữ:


Luật hành chính -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Sai Gon Campus
4B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 342.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH