Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam : sách chuyên khảo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cao Vũ Minh

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6045769379

Ký hiệu phân loại: 342.068 Officials and employees

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021

Mô tả vật lý: 170tr. ; , 21cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 221981

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Sai Gon Campus
4B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 342.068
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH