Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 . Phần thứ hai - các tội phạm Chương XVI : các tội phạm sở hữu; Chương XVII ; các tội phạm chế độ hôn nhân và gia đình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 345 Criminal law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021,

Mô tả vật lý: 451tr. ; , 24cm.

Ngôn ngữ:


Luật hình sự -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10D
Thư viện AB
4C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 345.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH