Văn hóa Trung Hoa lịch sử và hiện tại : Sách tham khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045766316

Ký hiệu phân loại: 306.0951 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021,

Mô tả vật lý: 434tr, , 24cm.

Ngôn ngữ:


Văn hóa -- Trung Hoa

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH