Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9786043219258

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2021,

Mô tả vật lý: 510tr. ; , 22cm.

Ngôn ngữ:


Phân tâm học-- Phân tâm học và nghệ thuật-- Phân tâm học và văn hóa-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
2K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 150.195


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH