Tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 390.09597 Customs, etiquette, folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tri thức, 2018,

Mô tả vật lý: 494tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Lễ hội dân gian -- Việt Nam; Tín ngưỡng dân gian -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
4H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 390.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH