Phương pháp nghiên cứu khoa học : tài liệu chuyên khảo phục vụ nghiên cứu trong hoạt động xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9789460930591

Ký hiệu phân loại: 624.072 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội, 2021,

Mô tả vật lý: 388tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Xây dựng -- Nghiên cứu

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.072


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH