Thuật thuyết trình: nói sao để gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng = Speak for yourself : talk to impress, influence and make an impact
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  9786041149250

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: TP. HCM :Trẻ , 2020,

Mô tả vật lý: 269tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Hùng biện-- Thành công trong công việc-- Thuyết trình-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31F
Thư viện AB
11B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 808.510


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH