Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp hiện nay trên thế giới
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, 2018,

Mô tả vật lý: 58p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH