Analyzing English : An introduction to descriptive linguistics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Howard Jackson

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 420 English and Old English (Anglo-Saxon)

Thông tin xuất bản: New York. : Pergamon Press, 1982

Mô tả vật lý: 78tr. ; , 20cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 22218

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 420.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH