Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 324.2597 Political parties

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia, 2021,

Mô tả vật lý: 439tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Lịch sử

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 324.259


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH