Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 600 Technology (Applied sciences)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2007

Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 22238

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
6A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 600.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH