Cơ học đất : bài giảng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Anh Hoàng, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Đại học Mở, 2000,

Mô tả vật lý: 210tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH