The Humanist Ulrich von Hutten : A Reappraisal of his Humor

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas W Best

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1469657103

Ký hiệu phân loại: 836.4 German letters

Thông tin xuất bản: Chapel Hill The University of North Carolina Press 1969

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (120 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 222439

Ulrich von Hutten (1488-1523), Renaissance-Reformation publisher and ardent champion of German nationalism, has previously been characterized as a bitter and vehement political satirist. From this concise, critical survey of his comic writing a more balanced, congenial image of Hutten emerges.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH