Lý thuyết điều khiển phi tuyến
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.836 Nonlinear systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008,

Mô tả vật lý: 312 tr. , 24 cm

Ngôn ngữ:


Điều khiển phi tuyến-- Kỹ thuật điều khiển tự động-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.836


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH