Kathleen Collins : The Black Essai Film
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781474440707


Thông tin xuất bản: Edinburgh University Press 2019,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


A philosopher-filmmaker, Kathleen Collins decisively redefined the parameters of African American film with Losing Ground (1982). This book uses detailed analyses of Collins's films to contextualise her work in the African American, feminist and world film traditions, and it highlights her contribution to each of these canons.
* Film production: technical & background skills
  - bicssc
* Direction & Production
  - Film
  - Performing Arts
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH