Kinh Tế lượng :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.015195

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2009,

Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Kinh tế lượng;

DÃY KỆ
06D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  330.015
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn