Vẽ Kỹ thuật và Autocad 2007
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 604.20285 Technical drawing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008,

Mô tả vật lý: 340 tr. , 27 cm

Ngôn ngữ:


Vẽ kỹ thuật-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19D
Sai Gon Campus
6B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 604.202


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH