Phân tích tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu tại công tycổ phần xuất nhập khẩu, đấu tư tổng hợp và hợp tác quốc tế (GELEXIM)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.77

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ , 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


97QT.

Thanh toán quốc tế -- Phân tích,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1 Phụ lục (7.0 MB)


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn