The Three Books on interes-bearing loans and interest (Foenus et Usurae) by Gerard Noodt, Jurist and Professor of Law
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780981412405

Ký hiệu phân loại: 340.55 Medieval European law

Thông tin xuất bản: Pretoria University Law Press (PULP) 2009,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (391 p.)

Ngôn ngữ:


The Three Books on interes-bearing loans and interest (Foenus et Usurae) by Gerard Noodt, Jurist and Professor of Law by SJ van Niekerk, JT Pretorius, DM Kriel and DH van Zyl 2009 ISBN: 978-0-9814124-0-5 Pages: 391 Print version: Available Electronic version: Free PDF available

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH