Connections : Patterns of Discovery
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470118818

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley-Interscience , 2008,

Mô tả vật lý: 207p. ; , 24cm.

Ngôn ngữ:

ID: 22444
Discoveries in science
  - Information technology
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH