High Performance Computing : Paradigm and infrastructure
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780471654711

Ký hiệu phân loại: 004.35 Multiprocessing

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Inc., 2006,

Mô tả vật lý: 778p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Electronic data processing -- Distributed processing.; High performance computing.-- Parallel processing (Electronic computers)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.350


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH