Mastering Microsoft Exchange Server 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barry Gerber, Jim Mcbee

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0470042892

Ký hiệu phân loại: 005.2768 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing, Inc , 2007

Mô tả vật lý: 788p. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 22458

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.276
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH