Strictly Right :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780471758174

Ký hiệu phân loại: 070.92

Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley, John & Sons, Incorporated, 2007,

Mô tả vật lý: 368p ; , 24cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Buckley, William F., Jr., 1925-2008; Journalists ; Biography ; United States;

DÃY KỆ
04D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2C
*Ký hiệu xếp giá:  070.92
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn