12 Simple Secrets Real Moms Know :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michele Borba,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780787980962

Ký hiệu phân loại: 306.874

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Jossey-Bass, 2006,

Mô tả vật lý: 284p. ; , 24cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Mother and child.; Motherhood.; Parenting;

DÃY KỆ
06B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2F
*Ký hiệu xếp giá:  306.874
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn