The Maui Millionaires for Business : The five serceta to get on the million fast-track
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780470164952

Ký hiệu phân loại: 332.02401 Financial economics

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Incorporated, 2008,

Mô tả vật lý: 256p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Entrepreneurship -- United States; Millionaires -- United States; Success in business -- United States; Wealth -- United States

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Sai Gon Campus
3F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH