Moving Up to Millions : the life calculator guide to wealth
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kathleen Connell,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780470131817

Ký hiệu phân loại: 332.02401 Financial economics

Thông tin xuất bản: New Jersey :J. Wiley & Sons,Inc , 2007,

Mô tả vật lý: 190p ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Finance, Personal-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH