Moving Up to Millions : the life calculator guide to wealth

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kathleen Connell

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0470131817

Ký hiệu phân loại: 332.02401 Financial economics

Thông tin xuất bản: New Jersey : J. Wiley & Sons,Inc , 2007

Mô tả vật lý: 190p ; , 24cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 22562

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH