Seven Years to Seven Figures : The Fast-track Plan to Becoming a Millionaire
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Masterson,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780471786757

Ký hiệu phân loại: 332.02401 Financial economics

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Inc., 2006,

Mô tả vật lý: 247p. ; , 24cm.

Ngôn ngữ:

ID: 22563
1. Finance
     Personal
  - Millionaires
  - United States ; Case studies; Success in business
  - Wealth
  - United States1. Finance
     Personal
  - Millionaires
  - United States
2. Case studies
3. Success in business
  - Wealth
  - United States
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Sai Gon Campus
3F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH