Making Hard Cash in a Soft Real Estate Market

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780470152898

Ký hiệu phân loại: 332.63240973

Thông tin xuất bản: New Jersey :JohnWiley & Sons , 2007,

Mô tả vật lý: 228p. ; , 23cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Real estate investment; Real estate investment ; United States;

DÃY KỆ
08A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3C
*Ký hiệu xếp giá:  332.632
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn