The Handbook for Investment Committee Members : how to make prudent investments for your organization
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9780471719786

Ký hiệu phân loại: 332.67253 Investment

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2005,

Mô tả vật lý: xvi, 160 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thư viện AB
3H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 332.672


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH