Just One Thing : Twelve of the world's best investors revesl the one strategy you can't overlook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780470081815

Ký hiệu phân loại: 332.678 Investment guides

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Incorporated, 2006,

Mô tả vật lý: 288p. ; , 22cm

Ngôn ngữ:

ID: 22684
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7F
Sai Gon Campus
3H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.678


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH