Leading a Learning Revolution : The Story Behind Defense Acquisition University's Reinvention of Training
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Frank J Anderson,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780787983086

Ký hiệu phân loại: 355.0071 Military science

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Pfeiffer, 2008,

Mô tả vật lý: 278p. ; , 24cm.

Ngôn ngữ:


Military Education -- United States

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 355.007


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH