Campus Confidential :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780787978556

Ký hiệu phân loại: 378.198

Thông tin xuất bản: San Francisco :Jossey-Bass, 2006,

Mô tả vật lý: 528p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


College student orientation ; Handbooks, manuals, etc.; College students ; United States ;

DÃY KỆ
11D
Thư viện AB
4F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 378.198
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn