The Electron Capture Detector and the Study of Reactions with Thermal Electrons

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: E.C.M Chen, E.S.D Chen

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0471326229

Ký hiệu phân loại: 543.85 Gas chromatography

Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley & Sons, Inc., 2004

Mô tả vật lý: 399p. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 22820

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19A
Sai Gon Campus
5H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 543.850
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH