Emerging Pollutants - Some Strategies for the Quality Preservation of Our Environment
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781789233841

Ký hiệu phân loại: 363.73 Pollution

Thông tin xuất bản: IntechOpen 2018,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (108 p.)

Ngôn ngữ:


This edited book, Emerging Pollutants - Some Strategies for the Quality Preservation of Our Environment, contains a series of chapters providing some strategies for the preservation of our environmental quality focusing on the different categories of environmental pollutants and their negative consequences on living organisms.

Environmental Pollution-- Environmental Sciences-- Life Sciences-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH